De Engel van de Heer!

De Engel van de Heer!

De verschijningen van De Engel van de Heer komen niet meer voor na de Menswording van Christus. In de kerkelijke traditie wordt de Engel van de Heer dan ook gezien als een pre-incarnatie van Christus. Een priester legde dit eens als volgt uit:

De Menswording van Christus was in Gods gedachten van alle eeuwigheid.
Dit plan werd aan de Engelen geopenbaard aan het begin, en velen kwamen daartegen in opstand.

Met het verbond dat God sloot met Abraham, begint als het ware de “afdaling” van Gods Zoon, naar deze aarde. Hij wordt geen Engel, maar een mens.

Maar tijdens die “afdaling” trekt Hij als het ware door de koren der Engelen heen! Dat is dan deze geheimzinnige gestalte van DE Engel van de Heer!
Dat is “God-in-de-Engel”.

Dan wordt Hij mens op onze aarde. Dat is “God-in-de-mens”.

En nog dieper ontledigt Hij zichzelf, en neemt de gestalte van de stoffelijke schepping aan: Dan is Hij “God-in-het-BROOD”, de Heilige Eucharistie!

Vanuit deze diepte wil Hij terugkeren naar de Vader, en alle drie scheppingen, door middel van het mysterie van de H. Eucharistie, in Zich verenigen en zo thuisbrengen naar de Vader!

Hoe groot is onze God!