De Aartsengel Gabriel onderricht

De Aartsengel Gabriel onderricht

Zoals we hierboven hebben geleerd, zouden ze dit “Allerheiligste” hebben aangeduid als het “Heilige der Heiligen”. En verbazingwekkend genoeg verwijst de profeet Daniël naar de zalving van een Heilige der Heiligen in Daniël 9:24-26.

De Aartsengel Gabriël legt hem dat uit: Zeventig jaarweken zullen voorbijgaan totdat een Hoogheilige wordt gezalfd; en gedood.
Welnu, de term Hoogheilige, voor een oude Israëliet, zou hebben verwezen naar het Heilige der Heiligen in de Tempel. Het is echter ook waar dat de oude Israëlieten zeer vertrouwd waren met een persoon die de belichaming was van het Heilige der Heiligen van de Tempel. Die persoon was de Hogepriester!

De gewaden die de Hogepriester droeg op de “Dag van de Verzoening” waren ontworpen met dezelfde versiering als op het voorhangsel dat het Heilige der Heiligen in de tempel bedekte. En zo zagen de Israëlieten in de Hogepriester de belichaming van het Heilige der Heiligen van de Tempel.

Dus als de Aartsengel Gabriël spreekt over de zalving van een Heilige der Heiligen die zou worden gedood, zou het kunnen verwijzen naar ofwel een man, ofwel de Tempel, of beide. Het feit dat de Hogepriester werd begrepen als de belichaming van het Heilige der Heiligen werpt een licht op de mysterieuze woorden van Jezus in Johannes 2:19.

Daar zegt onze Heer: “Breek deze tempel af en over drie dagen zal ik hem oprichten”.

In Johannes 2:21 voegt de evangelist toe: “Maar Hij sprak over de tempel van zijn lichaam”.

In Johannes 19 lezen we het verslag van hoe dit “Heilige der Heiligen” werd “verwoest” in het bericht van de kruisiging. Maar Jezus was niet het enige Heilige der Heiligen dat op dat uur werd verwoest.
Matteüs vertelt ons in 27:51 dat toen Jezus zijn Geest opgaf, “het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden in tweeën werd gescheurd”. Toen het voorhangsel in tweeën werd gescheurd, werd het Heilige der Heiligen blootgelegd, waardoor de tempel werd ontheiligd en in feite vernietigd vanuit een theologisch standpunt dat het een waardige offerplaats was. Vanaf dat moment was het Heilige der Heiligen van de tempel niet langer de plaats waar de aanwezigheid van God woonde! Het werd verwoest.

Het offersysteem van het Oude Verbond hield dus op vanuit het standpunt dat het in de ogen van God geen enkele waarde meer had. Dit offersysteem, dat het wezen van het Oude Verbond was, wat in de Tempel was belichaamd, werd verwoest, en dit betekent ook dat het Oude Verbond aldus in het paasmysterie van Jezus werd vervuld.

Zo heeft de heilige Gabriël ons geleid tot de grote overgang van het begrijpen van het “Heilige der Heiligen” als een woonplaats van God, gemaakt van steen, naar het zijn van een woonplaats van God niet met de hand gemaakt maar verwijzend naar “de tempel van zijn lichaam”.

Het lichaam van Jezus is het ware Heilige der Heiligen.