9e dag van de novene: Blijven

9e dag van de novene: Blijven

“De Vader zal u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven”. Johannes.14,16

Deze bijstand is de Heilige Geest, want: ‘Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken” Rom 5,5
Hij woont in ons hart en blijft bij ons.

En de Heilige Engelen?
Wat een genade dat ook ieder van ons een heel eigen beschermengel ontvangen heeft,
vanaf het begin van ons leven; die heel ons leven aan onze zijde blijft, ons nooit verlaat of
in de steek laat.
En heel de eeuwigheid, als we de hemel bereiken, zullen wij met onze Engel samen verenigd zijn in lofprijzing! Want wij zijn voor elkaar door God geschapen en vullen elkaar aan.

Wij zijn dus nóóit alleen!

Kom Heilige Geest, kom Geest van liefde!
Gij die in onze harten woont.
Zend ons uw Engelen
dat zij ons beschermen en omringen.
Heb dank voor onze Engelbewaarders,
het grote geschenk dat u ons hebt gegeven,
die altijd bij ons blijven.
Laat ons steeds beter met hen samenwerken,
voor de opbouw van Gods rijk. Amen.