8e dag van de novene: Trooster

8e dag van de novene: Trooster

“Toch zeg Ik u de waarheid: het is goed voor u dat Ik heenga; want als Ik niet heenga, zal de Trooster niet tot u komen”. Joh.16,5

Jezus noemt in zijn afscheidsrede de Heilige Geest vaker een helper. Maar het woord ‘paracleet’ kan ook vertaald worden met bijstand of trooster.

De Heilige Geest is een trooster voor onze zielen, als we in nood of bedroefd zijn.

Is dit ook een taak voor de Heilige Engelen? Heel zeker!
Men hoeft alleen maar aan het mooie voorbeeld te denken van de Engel,
die de Heer zelf mocht troosten in zijn doodsstrijd in de Hof van Olijven!

Heel zeker mogen de Engelen al degenen bijstaan die op sterven liggen.

Maar heel bijzonder zijn onze Engelbewaarders degenen, die hun beschermelingen troosten in hun beproevingen.

Kom Heilige Geest, Gij trooster!
Zend ons uw dienaren, de Heilige Engelen, als troosters
in ons verdriet en alle nood.
Zoals eens de Engel in de Hof van Olijven
aan Jezus kracht en troost gaf,
zo stuur ook ons in het uur van beproeving
een Engel om ons te troosten, te sterken om het kruis te aanvaarden.
Amen.