7e dag van de novene: Heiligmaker

7e dag van de novene: Heiligmaker

“Eenmaal gekomen zal de Heilige Geest de wereld het overtuigend bewijs leveren van wat zonde is” Joh. 16,8

De Heilige Geest is de Geest van HEILIGHEID.
Heiligheid staat haaks op de zonde. Hoe stralender de heiligheid, hoe duidelijker de zonde afsteekt.
De Heilige Geest geeft ons zelfkennis, wat noodzakelijk is voor de groei in heiligheid. Men moet weten waarvan men zich moet bekeren.

En precies DAT is de opgave van onze beschermengelen. Zij spreken in de stem van ons geweten, en laten ons meteen weten, als we verkeerd gehandeld hebben, of tegen de liefde gezondigd.

Men kan niet groeien in heiligheid, als men zijn zonden en zwakke kanten niet kent, waar men aan moet werken. Hoe graag helpt de Heilige Engel hierbij!

 

Kom Heilige Geest , kom Heiligmaker!
En help ons, dat wij mogen groeien in heiligheid.
Want niets onheiligs komt de hemel binnen.
Kom, zend ons uw Heilige Engelen!
Sterk onze Engelbewaarders, voor hun opgaven,
om hun beschermelingen hun zonde te doen kennen,
om hen dan te helpen deze te bestrijden en heilig te worden,
om in alle eeuwigheid u te loven en te prijzen. Amen.