6e dag van de novene: Leidsman

6e dag van de novene: Leidsman

“Omdat zij door de Heilige Geest ervan weerhouden waren het woord te verkondigen in Asia… ze maakten aanstalten om naar Bitynie te reizen, maar de Geest van Jezus stond hun dit niet toe”.  Hand. 16,6-7

Het is duidelijk dat de Heilige Geest de apostelen leidt, WAAR ze de blijde boodschap moeten verkondigen. Hij weerhoudt hen om naar Azie te gaan.

En wat later verschijnt er een Engel in de droom van Paulus, die hem vraagt naar Griekenland te komen! Europa is door God uitverkoren, om het Evangelie te horen. Helaas schijnt Europa zich niet meer bewust te zijn van deze uitverkiezing…

Het is dus de Heilige Geest die ons leidt door innerlijke vermaningen. Die echter tot ons komen door bemiddeling van de Engelen.

In het Oude Testament is het mooie voorbeeld van St. Rafael die Tobias op zijn lange reis begeleidt, beschermt, raad geeft en veilig thuis brengt. Maar ook het volk van Israël werd door een Engel geleid.

En in de Jonge Kerk is het een Engel die aan de diaken Philippus de weg wijst, waar hij de kamenier kan vinden, die hij het Evangelie moet verkondigen.

Kom Heilige Geest!
Kom en leidt ons door de Zoon naar de Vader.

Kom, zend uw dienaren, de Heilige Engelen
opdat zij de Kerk, de Paus en bisschoppen leiden volgens uw wil.
Zend ons uw Engelen,
om ieder van ons de heel eigen persoonlijke weg te leiden

naar het hemels Vaderhuis. Amen.