5e dag van de novene: De Heilige Geest leert ons bidden

5e dag van de novene: De Heilige Geest leert ons bidden

“Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. Gij hebt de Geest van het kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!” Rom 8,15

De Heilige Geest leert ons bidden! Hijzelf bidt in ons “met onuitsprekelijke verzuchtingen”.

Leren de Engelen ons ook bidden? De Engelen hebben ons het Sanctus geleerd, het gebed van lofprijzing en aanbidding van de Heilige Engelen. In de H. Mis bidden of zingen we het altijd samen met alle Engelenkoren! Dat moeten we eens meer bewust doen!

Een heel actueel voorbeeld is de Engel van Fatima, die in Portugal met een eigen liturgisch feest gevierd wordt. Hij leerde de kinderen van Fatima twee gebeden van eerherstel, die we vaak zouden moeten bidden.

En wat denk je van het Weesgegroet? De eerste zinnen zijn door St. Gabriel gesproken.

Maar ook in het Oude Testament zijn er voorbeelden. Heel bijzonder ook St. Rafael in het boekje Tobit. Aan het eind, als hij zich te kennen geeft als Aartsengel, als “een van de zeven voor de troon van God”, geeft hij enkele mooie raadgevingen over het gebed.
“Loof God en dank Hem, eer Hem en laat al wat leeft uw dankbaarheid horen voor hetgeen Hij voor u gedaan heeft”.

 

Kom Heilige Geest!
Kom en bidt in ons hart: Abba, Vader!
Kom, leer ons bidden.
En zend ons uw Heilige Engelen,
zodat zij ons leren, MET hen,
de Drievuldige God te aanbidden, te loven en te danken
voor zijn majesteit, liefde en barmhartigheid. Amen.