4e Dag van de novene: Getuigen

4e Dag van de novene: Getuigen

Wanneer echter de Helper komt, de Geest der Waarheid, zal Hij over Mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij”.  Joh15,26

Getuigenis afleggen…. Nee, die moed hadden de apostelen niet uit zichzelf. Dat kun je zien in het lijdensverhaal, waar iedere apostel op de vlucht slaat.. En toen ze later zich weer verzameld hadden in de zaal van het Avondmaal, hielden ze de deuren gesloten “uit angst voor de Joden”. Daar herkennen we ons allemaal in.

Maar veertig dagen na de verrijzenis, nadat de H. Geest op hen was neergedaald, geeft Petrus een vrijmoedig getuigenis over Jezus, Zijn dood en verrijzenis! De Heilige Engelen leiden ons ook nooit de gemakkelijkste weg, maar tonen ons het Kruis, als de enige juiste weg. Maar ze geven ons ook de gave van sterkte mee.

Als in de Jonge Kerk de apostelen gevangen genomen worden door de hogepriesters, dan worden ze door een Engel bevrijd, die hen uit de stadsgevangenis leidt. Maar hij zegt niet: Vlucht, en verberg je, anders gebeurt er iets ergers! Nee, hij zegt juist:

“Gaat, treedt weer op in de tempel en predikt aan het volk al deze woorden des Levens!”

Dus terug in het gevaar! En ze worden inderdaad gegeseld, maar ze “verheugden zich dat ze waardig bevonden waren om smaad te lijden omwille van Jezus”! DAT is de gave van sterkte van de Heilige Geest!

Kom Heilige Geest!
Kom, Geest van sterkte!
Kom, en zend ons uw Hl. Engelen,
dat zij ons moed geven en kracht
om getuigenis te geven van ons geloof
in ons dagelijks leven.
Zend uw Hl. Engelen heel bijzonder
naar al onze broeders en zusters wereldwijd
die vervolgd worden om wille van hun geloof!
Amen.