3e Dag van de novene: Profetie

3e Dag van de novene: Profetie

Wanneer Hij echter komt , de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen”. Johannes 16, 13

De gave van profetie is een echte gave van de Heilige Geest! Wij bidden in het Credo: “Die gesproken heeft door de profeten!”
En alle boeken van de profeten uit het Oude Testament zijn hiervan getuige.

Toch zegt de H. Thomas van Aquino, dat alle profetieën door middel van de Engelen gegeven worden!

En daarvoor hoef je alleen maar het laatste boek der Bijbel te lezen, de Openbaring van Johannes! Het is een Engel die Johannes al deze dingen toont, van wat in de toekomst staat te gebeuren. En op het einde wordt de Engel der Openbaring genoemd:

Deze woorden zijn onfeilbaar waar. God de Heer, die de profeten inspireert, heeft Zijn Engel gezonden om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren”.  22,6

Maar ook in het Oude Testament is het vaker een Engel die de profeet de visioenen toont.

Kom Heilige Geest!
Kom Geest der waarheid en wijsheid!
En zend ons uw dienaren, uw Heilige Engelen,
met uw gave der wijsheid,
dat zij aan de Kerk en alle gelovigen
uw weg van de liefde tonen,
en wij de tekenen van de tijd leren begrijpen.
Amen.