2e Dag van de novene: Leraar

2e Dag van de novene: Leraar

Jezus belooft dat de Heilige Geest “u alles zal leren en u alles in herinnering brengen, wat Ik u gezegd heb”. Johannes 14,26

De H. Engelen doen dit precies eender. Denk maar aan de Verrijzenis.
Als de vrouwen heel vroeg bij het graf komen, is de steen weg, een stralende Engel zit erop
en hij zegt:

Ik weet dat gij Jezus zoekt, de Gekruisigde.
Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft”.
  Matteüs 28,6

Stefanus zegt in zijn lange toespraak voordat hij gestenigd wordt:

“Gij nog wel die de Wet hebt ontvangen door bemiddeling van Engelen; maar ge hebt ze niet onderhouden”. Handelingen 7, 53

Maar ook in het Oude Testament is er bijv. St. Gabriel, die aan de profeet Daniel uitgebreide uitleg geeft, van wat hij had aanschouwd!

Kom, Heilige Geest en verlicht ons verstand!
Zend ons uw Heilige Engelen,
dat zij ons helpen, verlichten en onderwijzen
als wij de Heilige Schrift lezen.
Zodat we steeds meer mogen groeien
in ons geloof.
Amen.