Belijdenis

Belijdenis

Want allen: profeten, Engelen en priesters, hebben ook dezelfde zending: ze moeten dezelfde God en hetzelfde evangelie verkondigen. Er zijn twee gevolgen van de belijdenis van God, een in de hemel en een op aarde:

– In de hemel: “Ik zeg u: ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal de Mensenzoon als de zijne erkennen bij Gods Engelen. Maar wie Mij tegenover de mensen verloochend heeft, zal verloochend worden tegenover Gods Engelen”. Lucas 12,8-9

– Het gevolg op aarde is dit: Het belijden van God brengt haat, vervolging en niet al te zelden zelfs martelaarschap met zich mee: Wat hebben de profeten geleden omdat ze niet voorspelden wat het volk wilde horen, maar het woord van God!

Om er maar een paar te noemen: Elias en Jeremia, Johannes de Doper en Stefanus; de juiste vervulling van de profetische taak leidt tot de geestelijke strijd en vereist de aanwezigheid van de heilige Engelen, die ook impliciet worden opgeroepen als we tot de “Heer der heerscharen” bidden.