1e dag van de novene: Helper

1e dag van de novene: Helper

In de afscheidsrede belooft Jezus: “Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven” Johannes 14,16 en: “De Helper, de Heilige Geest, die de Vader in Mijn Naam zal zenden” 14,26.

De Helper, dat is de eerste Naam die de Heilige Geest krijgt. En Hij zal de Kerk bijstaan tot aan het einde der wereld.

Maar ook de H. Engelen zijn de helpers, dienende geesten, die uitgezonden worden “ten behoeve van hen, voor wie het heil is weggelegd”!

Duidelijk zichtbaar wordt dit in de Jonge Kerk.
Want het is bijv. een Engel die Petrus uit de gevangenis bevrijdt. Hand. 12,7vv

Maar ook in het Oude Testament zijn er vele voorbeelden: o.a. de Engel die neerdaalt in de gloeiende vuuroven, waarin de drie vrienden geworpen zijn, die weigerden om een afgod te aanbidden, of de Engel die Daniel in de leeuwenkuil beschermde.

Kom Heilige Geest!
Kom, Helper en Bijstand!
Zend uw Heilige Engelen naar de Kerk,
om haar te helpen in al haar noden.
Zend uw Heilige Engelen in heel de wereld,
om alle mensen te helpen
de weg naar God te vinden!
Zend uw Heilige Engelen om ons bij te staan.
Amen.