Maria, geducht als een leger in slagorde (6)

Maria, geducht als een leger in slagorde (6)

In die zin roemt Paus Pius XII de kracht van Maria:

Maria is mooi in zichzelf als de maan, straalt haar schittering uit als de zon; maar tegen “de vijand” is ze formidabel; vreeswekkend als een leger in slagorde.

Terwijl wij ons vandaag verheugen en haar verheffen, weet God hoe wij de moeilijkheden van de tijd waarin wij leven willen vergeten… Er is de “vijand”, zelfs aan de deuren van de Kerk, die de zielen bedreigt.

En zie, een ander aspect van Maria: haar kracht in de strijd…Maria, zondeloos, heeft de kop van de verdorven slang verpletterd. Als Maria nadert, vlucht de demon – net zoals de duisternis verdwijnt als de zon opkomt. Waar Maria aanwezig is, is Satan afwezig; waar de zon schijnt, is er geen duisternis.
(Paus Pius XII, Preek op 8 december 1953)

Het is niet alleen door haar Onbevlekte Ontvangenis dat ze zich in vijandschap met de draak bevindt. Maar het is ook haar hele leven, gericht op nederige gehoorzaamheid, dat ze de eerste kreet van de muiterij tegenspreekt: “Ik zal niet dienen!”

Hierin geeft Maria een volmaakt voorbeeld van hoe de gelovigen kunnen deelnemen aan haar wezen, dat zo angstaanjagend is als een leger in slagorde voor de opstandige demonen van de hel.