Maria, geducht als een leger in slagorde (5)

Maria, geducht als een leger in slagorde (5)

Het is voor ons onmogelijk om het mysterie van de ongerechtigheid volledig te doorgronden, dat was ingesloten in de verwerping van Gods plan door de hoogste engel. Maar er zijn aanwijzingen dat hij niet alleen tegen Jezus, maar ook tegen Maria in opstand is gekomen.

De apostel-profeet beschrijft de val van de eerste strijd in de hemel met deze woorden: “En zodra de draak zich op aarde zag neergeworpen, begon hij de vrouw die het mannelijk kind had gebaard, te vervolgen… Toen, om zijn woede op de vrouw te koelen, ging de draak heen, om de overige van haar kinderen te beoorlogen, hen namelijk die de geboden van God en het getuigenis van Jezus trouw bewaren”. Apoc 12,13.17

Het feit dat de heilige Johannes niet alleen zegt dat de draak hen achtervolgde die aan het getuigenis van Jezus vasthouden, maar ook “de kinderen van de Vrouw”, bevestigt het belang van de rol van Maria in de voortdurende strijd.

Zoals hierboven vermeld, beschrijft de tekst uit het Hooglied Maria in militaire termen. Haar kracht is als die van een leger in slagorde. We zijn bekend met de Bijbel die de liefde, de nederigheid en de stille contemplatie van Maria uitbeeldt. Dit zijn eigenschappen die vaak voor de gelovigen ter navolging voor ogen gehouden worden.

Maar haar kracht, hoewel even duidelijk in de Evangeliën, krijgt vaak weinig of geen aandacht van commentatoren. Maria van Nazareth is een sterke vrouw die de Heer trouw en nederig dient in de meest extreme situaties, vooral wanneer ze haar Zoon vergezelt naar zijn dood.

Hoewel het moeilijk is om haar voor te stellen anders als op de grond uitgestrekt in verdriet bij de aanblik van haar gekruisigde Zoon, stelt de heilige Johannes uitdrukkelijk dat Maria aan de voet van het kruis stond (Johannes 19:25).

Dit feit onderstreept haar kracht om zich te verenigen met zijn hoogste offer en de wil van de Vader te aanvaarden. Aan de voet van het kruis heeft ze haar verklaring van “de dienstmaagd des Heren” te zijn, vervolmaakt.