Maria, geducht als een leger in slagorde (3)

Maria, geducht als een leger in slagorde (3)

In onze huidige tijd bevinden we ons midden in de strijd die woedt tussen de Vrouw en de slang, terwijl het geweld tegen de christenen over de hele wereld escaleert; terwijl naties de natuurwet inzake het huwelijk verwerpen; terwijl talloze ongeboren kinderen “wettelijk” worden vermoord; terwijl de religieuze rechten systematisch worden ontkend.

Andere uitingen van de strijd (soms bloedig en soms niet) kunnen bladzijden vullen.

Wat belangrijk is, is dat we aan de juiste kant staan. Jezus heeft eens verklaard dat “hij die niet met mij is, tegen mij is” (Mat. 12:30).

In de taal van St. Louis de Montfort moeten we kiezen of we de kinderen en de dienaren van de Heilige Maagd willen zijn of de kinderen en de instrumenten van Lucifer.