Maria, geducht als een leger in slagorde (1)

Maria, geducht als een leger in slagorde (1)

Wie rijst daar op als de dageraad, schoon als de maan, stralend als de zon
en geducht als een leger in slagorde?
Hooglied 6,10

Dit vers, uit het Hooglied, wordt algemeen begrepen als een verwijzing naar de Heilige Maagd. De geboorte van Maria is als de dageraad van een nieuwe schepping die een einde maakt aan de duisternis van de nacht, de oude schepping, die verwoest werd door de zonde van ongehoorzaamheid van onze eerste ouders.

Wat een onvergankelijke schepping zou zijn, werd door de afgunst van de duivel aan bederf onderworpen.

Maar “zie, ik maak alle dingen nieuw”, zegt de Heer. Hij, die een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wil scheppen, schiep dit wonderbaarlijke kind, als een nieuwe tuin waarin de Verleider niet mocht komen.