Maria als de Kerk (1)

Maria als de Kerk (1)

Het visioen van de Vrouw in hoofdstuk 12 van de Apocalyps wordt ook opgevat als een verwijzing naar de Kerk. Deze verklaring is niet in strijd met de interpretatie van de Vrouw als symbool voor Maria, aangezien zij het model en het beeld van de Kerk is. Paus Franciscus sprak over deze relatie:

“De Kerk is een echte moeder die ons leven geeft in Christus en ons, in de gemeenschap van de Heilige Geest, in een gemeenschappelijk leven met onze broeders en zusters brengt.  Het model van het moederschap voor de Kerk is de Heilige Maagd Maria, die in de volheid van de tijd ontvangen heeft door de Heilige Geest en de Zoon van God heeft gebaard.  Haar moederschap gaat verder door de Kerk, die zonen en dochters voortbrengt door middel van het doopsel, die zij voedt door het Woord van God”.

De samenloop van deze twee manieren om dit visioen te begrijpen wijst in feite op een belangrijk verband tussen de devotie tot onze Heilige Moeder Maria en het juiste respect en de devotie tot onze Heilige Moeder de Kerk.

Dus wanneer de Apocalyps zegt dat de draak de kinderen van de Vrouw achtervolgt, kunnen we zien dat ze spreekt over de trouwe leden van de Kerk op aarde!