Een kroon van twaalf sterren

Een kroon van twaalf sterren

In de litanie van Loreto, wordt Maria aan het einde aangeroepen als Koningin, en dit twaalf keer. Je zou hierbij kunnen denken aan de kroon van twaalf sterren, die Maria draagt, zoals Johannes haar in de Apokalyps 12,1 beschrijft:

“Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren”.

Het zijn 12 Koninklijke titels:

  • Koningin van de Engelen, van de Aartsvaders, van de profeten,
  • van de apostelen, de martelaren, belijders en maagden.
  • Koningin van alle Heiligen, Koningin zonder erfsmet ontvangen,
  • Koningin in de hemel opgenomen, Koningin van de Heilige rozenkrans, Koningin van de vrede.

De Heilige Engelen beschouwen Maria als HUN Koningin, al vanaf het ogenblik, toen zij haar in hun beproeving, nog voor haar geboorte, erkend hebben als hun meesteres.

Koningin omwille van haar Goddelijk Moederschap.
Koningin vanwege haar overwinning, samen met haar Zoon, op de Boze.

Als zij ten hemel wordt opgenomen, jubelen de Engelkoren: nu is het uur van haar glorie gekomen, nu wordt ze gekroond tot Koningin van hemel en aarde!