Op aarde zoals in de hemel

Op aarde zoals in de hemel

De Heilige Mis is als een voorafbeelding van het hemelse Jeruzalem.

In de Romeinse canon wordt na de Consecratie de bede uitgesproken, dat Gods Engel “dit Offer moge brengen voor Uw Aanschijn op het hemelse altaar”.

De Engelen zijn ook persoonlijk betrokken bij de viering van de diverse kerkelijke feesten. Wat de Kerk op aarde viert, wordt in de hemel aanvaard en meegevierd.

Zo schrijft de H. Gregorius van Nazianze over het feest van Driekoningen: “Verheerlijk God met de herders, vereer Hem met de Engelen, vorm één koor met de Aartsengelen, opdat dit feest door hemelse en aardse machten gezamenlijk gevierd wordt. Want ik ben er van overtuigd, dat zij zich vandaag verheugen en met ons het feest vieren”.

Zo zijn de Engelen ons nabij in de gedachtenis van de geheimen van onze Verlossing en omwille van de Engelen zouden wij ook levendig geïnteresseerd moeten zijn bij de liturgie van de zon- en feestdagen.

Als zij omwille van ons daaraan zoveel vreugde hebben, hoe zouden wij, aan wie het toch het allereerst aangaat al wat de Heer voor ons gedaan heeft, dan bij hen ten achter willen blijven.