Engelen zingen samen met mensen

Engelen zingen samen met mensen

Het is voor veel Heiligen, zoals een H. Joannes Chrysostomus, een H. Clemens van Alexandrië, een H. Bernardus van Clairvaux, een H. Benedictus, en voor veel mystieken als een H. Mechthild en Gertrudis, een uitgemaakte zaak dat de Engelen vooral het gemeenschappelijk gebed begeleiden.

Zo beveelt de H. Bernardus zijn monniken aan, zich rekenschap te geven van de tegenwoordigheid van de H. Engelen bij het koorgebed. Hij had dit ook in een visioen gezien: de Hemelgeesten zongen samen met de religieuzen de eer van God. Het kan ook niet goed anders zijn, wanneer de Heer ons de verzekering geeft, dat waar twee of drie in Zijn Naam verenigd zijn, HIJ zelf in hun midden is. Daar waar de Heer is, daar zijn ook de dienaren, d.w.z. de H. Engelen. Heel bijzonder geldt dit voor de viering van de liturgie.

De H. Joannes Chrysostomus schrijft, dat de Engelen de priester omgeven: “Heel het heiligdom, en de ruimte om het altaar, zijn gevuld met Hemelse Machten, om Hem te eren, die op het altaar tegenwoordig is”.

En elders zegt hij: “Dat is een koninklijke tafel. De Engelen dienen aan deze tafel. De Heer is zelf tegenwoordig”.

Het is jammer, wanneer de gelovigen bijna nooit op deze waarheid gewezen worden en zij geen enkele gedachte wijden aan de geheimzinnige aanwezigheid van Gods Engelen bij de liturgie. Zij blijven bij het zichtbaar gebeuren staan, laten zich afleiden door de mensen in hun omgeving, storen zich aan het misschien weinig stichtende optreden van de priester aan het altaar, beseffen te weinig welke grote dingen bij de H. Mis gebeuren.