Een dubbel versterkte Kerk

Een dubbel versterkte Kerk

De kracht en schoonheid van het christelijk gebed bestaat daarin, dat het een gebed is van Engelen en mensen, een “dubbel versterkte Kerk”!

Als het inderdaad zo is: “De Engel des Heren omringt hen die God vrezen, en redt hen” (Ps. 34,8), dan is het natuurlijk passend dat wanneer een grotere menigte broeders op de juiste wijze bijeenkomt om Christus te loven, de Engel van ieder afzonderlijk zich om hen verzamelt, die de Heer vrezen; Hij schaart zich aan de zijde van de man wiens bescherming en leiding hem zijn toevertrouwd.

En zo, met de vromen aldus verzameld, ontstaat er als het ware een dubbel versterkte kerk van mensen en Engelen….

En als Rafaël al tegen Tobit zei dat hij zijn gebed onder de aandacht van God had gebracht, wat zullen wij dan zeggen als een nog grotere schare, namelijk deze dubbel versterkte Kerk van Engelen en mensen, samenkomt in dezelfde geest en in dezelfde overtuiging en één lichaam vormt in Christus?”

Origines, Over het Onze Vader