Brood der Engelen

Brood der Engelen

Een bijzonder moment van de liturgie mogen wij nog apart vermelden. Het is het ogenblik van de H. Communie.

De christen mag daar het “Brood der Engelen” ontvangen. Gods Engelen zijn veel waardiger dan wij de Heer te nuttigen, en toch schenkt de Heer zich niet aan hen, maar aan ons…

Hoeveel eerbied zal de Engel niet aan de dag leggen wanneer wij naderen tot de H. Tafel. Hij beseft veel beter dan wij WIE het is die wij mogen ontvangen. Zijn eerbied, zijn reinheid, zijn vurige, brandende liefde zouden de onze moeten kunnen zijn.

Hebben wij niet vooral in deze tijd van ongeloof en heiligschennissen tegenover dit Geheim van het Geloof de plicht Gods Engelen in hun voorbeeld na te volgen?

Bidden wij de Engel naast ons, ons zo nodig met strengheid op te voeden tot ware eerbied en ware liefde voor onze Verborgen God.