Zij helpen ons!

Zij helpen ons!

Nog niet zo lang geleden werkte een goede christen in Parijs aan de bekering van een oude man die gevaarlijk ziek was. Hij spoorde hem aan met smeekbeden en gebeden om zich met God te verzoenen en de heilige sacramenten te ontvangen, maar tevergeefs.

Toen kwam hij op het idee om zich in deze kwestie tot de zielen van het vagevuur te wenden. Hij beloofde daarom een bepaald aantal heilige missen te laten lezen voor het heil van de meest verlaten ziel, op voorwaarde dat deze ziel de genade van berouw zou verkrijgen voor de zieke oude man.

En zie, op diezelfde dag vroeg de arme grijze zondaar om een priester, vervulde de plichten van een goed christen en stierf kort daarna met de gevoelens van oprecht berouw.