Spiritisme en hulp aan Arme Zielen

Spiritisme en hulp aan Arme Zielen

Men vroeg aan Maria Simma:
Maria, wat is het verschil met wat u beleeft met de zielen van dezen die zijn heengegaan en de praktijk van het spiritisme?
Maria: We worden niet verondersteld van zielen op te roepen. Ik probeer hen niet te lokken, wat bij het spiritisme wel gebeurt. Het onderscheid is heel duidelijk.

Als ik de mensen zou mogen vragen om één ding van wat ik zeg te willen aannemen, dan is het dit:
zij die zich inlaten met het spiritisme (bewegende tafels en andere dergelijke zaken) denken dat ze de
zielen van de doden oproepen.

De werkelijkheid is echter, als er een antwoord komt op hun oproep, dat het altijd en zonder uitzondering satan en zijn engelen zijn die de oproep beantwoorden. Mensen die aan spiritisme doen (waarzeggers, heksen, enzovoort) doen gevaarlijke dingen voor zichzelf en voor dezen die naar hen komen voor advies. Zij worden bestookt met leugens.

Het is verboden, ten strengste verboden om de doden op te roepen.

Wat mijzelf betreft heb ik dit nooit gedaan, doe ik het nu ook niet en zal ik het nooit doen.
Wanneer er mij iets verschijnt, is het God alleen die het toelaat.

Uiteraard kan satan alles imiteren wat van God komt, en dat doet hij ook. Hij kan de stem en de verschijning van een dode nabootsen, maar elke openbaring van welke aard ook, als men er om vraagt, komt steeds van de duivel. Vergeet niet dat satan zelfs kan genezen, maar deze genezingen blijven niet duren.