Smeekgebed

Smeekgebed

Heer, zie onze broeders en zusters in het vagevuur. Zij lijden meer dan enig mens op deze aarde kan lijden, en U wilt dat wij ons over hun nood en ellende ontfermen, U geeft ons de mogelijkheid om iets voor hen te doen, om met hen te waken, om voor hen te bidden, om een offer voor hen te brengen, maar bovenal mogen wij het Heilig Misoffer voor hen offeren, ja, wij mogen zelfs onze Engelbewaarder naar hen toesturen zodat hij hen kan troosten en sterken in de kracht van Uw Bloed.

Zoals God barmhartig was voor zijn Zoon op de Olijfberg, zo wil Hij dat wij barmhartig zijn voor de lijdende Kerk in het vagevuur. Jezus, denk aan uw verlatenheid op de Olijfberg. Denk eraan hoe het u goed deed toen de Engel van uw hemelse Vader u versterkte en oprichtte. Leer ons barmhartig en volmaakt te zijn zoals Uw Vader, en vervul de arme zielen met dezelfde troost die U ontving op de Olijfberg. Amen.