Niet terug naar de aarde

Niet terug naar de aarde

Geen enkele ziel in het Vagevuur zou naar de aarde willen terugkeren, want zij bezit een kennis die ons volledig overstijgt en ze zou niet in staat zijn om de duisternis van de aarde opnieuw te moeten ervaren.

Hierin zit hem het grote verschil met het lijden dat wij op aarde kennen. In het Vagevuur zijn de zielen er zeker van dat ze ooit voor altijd met God zullen leven, ook al moeten ze nu een afschuwelijk lijden doorstaan. Deze absolute zekerheid maakt dat hun vreugde groter is, dan de intense pijn die ze ervaren. Niets zou hen er toe kunnen overhalen om weer op aarde te gaan leven, waar men nooit ergens zeker van is.

De grote Kerkleraar Franciscus van Sales heeft hierover op bemoedigende wijze gesproken: “Het is waar, zo schrijft hij, dat het lijden in het Vagevuur zo groot is, dat je het niet kunt vergelijken met het grootste, meest afschuwelijke lijden hier op aarde.

Maar de vreugde van de zielen die in het Vagevuur zijn is ook zo groot en intens, dat je haar niet kunt vergelijken met het grootste geluk dat wij op aarde kunnen beleven. Want, zelfs op een plaats als het Vagevuur zijn de zielen voortdurend met God in contact, en leven zij altijd volkomen volgens Zijn wil…

Al is het Vagevuur vanwege het lijden een ware hel, ook is het het paradijs, vanwege de vreugde en de liefde die wordt uitgestort in de harten van de arme gevangenen van het Vagevuur. Een liefde die sterker is dan de dood en die machtiger is dan de hel.”