Gebed voor de zielen in het vagevuur

Gebed voor de zielen in het vagevuur

Heer, zie onze broeders en zusters in het vagevuur. Zij lijden méér dan een mens op deze aarde kan lijden en U wilt dat wij barmhartigheid hebben met hun nood en verdriet. U geeft ons de gelegenheid iets voor hen te doen, met hen te waken, voor hen te bidden, een offer voor hen te brengen, maar bovenal mogen wij het heilige Misoffer voor hen opdragen. We kunnen ook onze beschermengel naar hen sturen, zodat hij hen kan troosten en sterken in de kracht van Uw kostbaar Bloed.

JEZUS, denk aan uw verlatenheid op de Olijfberg. Herinner u hoe het goed voor u was, toen de Engel die uw  hemelse Vader stuurde, u kracht schonk. Leer ons barmhartig en volmaakt te zijn zoals Uw Vader en vervul de arme zielen met dezelfde troost die Gij in de Hof van Olijven hebt ontvangen. Amen.