Gebed tot Maria

Gebed tot Maria

Heilige Maria, grote voorspreekster, uw moederliefde omarmt in gelijke mate alle zielen die verlost zijn door het bloed van uw Zoon Jezus. Verdriet vult ons hart als we aan onze doden denken. Maar we hebben een onbeperkt vertrouwen in uw voorspraak.

Daarom komen wij naar u toe, verheven Koningin. De dood heeft de aardse banden gescheurd, maar de liefde die ons bindt aan hen die in hetzelfde geloof leefden als wij, niet gedoofd.

Maria, talloze zielen op de plaats van zuivering wachten met brandend geduld op ons om hen hulp te brengen door ons gebed, door verdienstelijke werken. In de liefde van Jezus Christus heffen wij in hun naam onze ogen en harten op naar u, liefdevolle Moeder van alle gelovigen.

Verhoor ons gebed!

Door uw moederlijke voorspraak beweegt u het hart van uw Zoon, onze Verlosser! Uw heiligheid vervangt onze armzaligheid, uw liefde onze ongevoeligheid, uw kracht onze zwakheid!

Koningin van de Hemel, geef dat het vurige verlangen van de overleden zielen om toegelaten te worden tot de gezegende aanschouwing van God spoedig vervuld mag worden! 

Goede Moeder, wij bidden u vooral voor de zielen van onze familieleden, de priesters, allen die uw verering bevorderden, die anderen goed deden en medelijden met hen hadden, en tenslotte voor de zielen die vergeten zijn. Geef dat we op een dag allemaal samen in de hemel mogen zijn en samen met de heiligen in uw gezegende aanwezigheid mogen genieten van de aanschouwing van God.

Dan zullen wij u eindeloos bedanken, goede Moeder, onvermoeibare Troosteres, voor alle genaden die u voor ons hebt verkregen. Amen.

Paus Pius XI