De leer van de H. Theresia over het vagevuur (6)

De leer van de H. Theresia over het vagevuur (6)

7. De leer van Theresia, een grote boodschap voor het derde millennium

Men kan met recht zeggen dat Theresia alle gangbare opvattingen over het vagevuur op zijn kop zet.

Zij wil met lege handen voor God verschijnen en legt uit waarom het voor zondaars die nergens op kunnen steunen, gemakkelijker is de hemel te bereiken dan de grote heiligen met al hun verdiensten….
Ze benadrukt dat vertrouwen alleen genoeg is, dat verdiensten geen garantie zijn maar vaak een obstakel voor de rechte weg naar de Hemel, en dat zonden geen obstakel hoeven te zijn.

Na een ‘verknoeid’ leven, kan God iemand nog steeds rechtstreekst naar de hemel brengen, als de stervende maar vertrouwen heeft. En hoe gemakkelijk kan vertrouwen zijn als er geen verdiensten zijn maar alleen iemands ellende! Door vertrouwen toont ze de kortere weg naar de Hemel aan de kleinen en nederigen. En zo velen kunnen en zullen die weg gaan.

Zij schrijft hierover aan haar zus Marie: “… wat Hem (God) behaagt is dat Hij mij ziet en mijn kleinheid en mijn armoede liefheeft, de blinde hoop die ik op zijn barmhartigheid heb… Dat is mijn enige schat, lieve peettante, waarom zou deze schat niet de uwe zijn…”

Zoals gezegd, heeft zij door haar kleine weg de heiligheid voor iedereen toegankelijk gemaakt, en dit geldt ook voor de rechte weg naar de Hemel… Dit zal niet langer een uitzondering zijn. Zodra zij die slim genoeg zijn om te verzamelen uit de schatten van onze nieuwe Kerkleraar zullen deze weg gemakkelijk bewandelen, vooral zij die deel willen uitmaken van het legioen van kleine zielen waar St. Therese God om vroeg aan het einde van haar manuscript B:

“Ik smeek U om Uw Goddelijke blik te werpen op een groot aantal kleine zielen. Ik smeek U een legioen van kleine slachtoffers te kiezen die Uw Liefde waardig zijn!”

Ja, door te luisteren naar haar prachtige boodschap zullen er vele, vele zielen zijn.. en daardoor houdt het Vagevuur op, de onvermijdelijke omweg naar de Hemel te zijn!