De leer van de H. Theresia over het vagevuur (5)

De leer van de H. Theresia over het vagevuur (5)

6. De laatste zal de eerste zijn.

Hoewel veel Christenen het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen, leert de ervaring ons dat zij niet rechtstreeks naar de hemel gaan. De mystici vertellen vaak dat veel priesters en religieuzen lang lijden en moeten wachten op hun vrijlating.Zij hebben echter allemaal of bijna allemaal het Sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Wat is hiervan de reden?

Het antwoord is zeker dat zij niet het Sacrament ontvingen met de nodige berouw of overgave aan de wil van God, of dat zij hun gebreken en ondeugden niet wilden veranderen lang voor hun dood.

De heilige Theresia van Lisieux vertelt ons dat zij hoorde dat soms grote heiligen met veel verdiensten komen voor het Oordeel van God, maar naar het Vagevuur moeten omdat onze gerechtigheid voor God vaak onzuiver is.

Daarom raadt zij aan om onmiddellijk alle verdiensten van onze goede daden weg te geven, en dat het beter is met lege handen voor God te verschijnen. Ze beveelt haar oudste zuster en peettante Marie, om van God gratis de hemel te krijgen.

Terwijl aan de ene kant de eersten niet altijd als eerste in de hemel komen, zijn er aan de andere kant genoeg voorbeelden dat de laatsten de eersten worden. Therese verwijst in haar geschriften naar de barmhartigheid van de Heer jegens de goede moordenaar, en wenst dat het verhaal van de “woestijnvaders”, over hoe een grote zondaar genaamd Paesie stierf uit liefde en rechtstreeks naar de hemel wordt gebracht, aan haar autobiografie wordt toegevoegd.

“Zielen zullen het onmiddellijk begrijpen, want het is een treffend voorbeeld van wat ik probeer te zeggen”.

Wanneer ons grote uur komt, zoals St. Therese schrijft aan Abbe Roulland, missionaris in China, zal de Heilige Maagd, als we er maar op vertrouwen, “de genade verkrijgen om een daad van volmaakte liefde af te leggen” als we “een spoor van menselijke zwakheid” hebben en zo zullen we onmiddellijk na de dood de hemel bereiken.