De leer van de H. Theresia over het vagevuur (4)

De leer van de H. Theresia over het vagevuur (4)

5. Liefde verbant de angst

De vraag of de hemel direct na de dood zal volgen is een kwestie van vertrouwen.

God heeft onze verdiensten niet nodig om ons rechtstreeks naar Hem toe te brengen, maar Hij heeft al ons ons vertrouwen nodig. Of andersom, het zijn niet onze zonden die God ervan kunnen weerhouden om ons deze genade te geven, maar eerder ons gebrek aan vertrouwen.

Daarom moeten we de conclusie trekken dat alles alleen afhangt van vertrouwen. Er is geen vertrouwen zonder perfecte liefde. En omgekeerd is er geen liefde zonder vertrouwen.

En dit is precies wat de apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief: Onze liefde is volmaakt, als wij vertrouwvol uitzien naar de dag van het oordeel, omdat wij in deze wereld leven volgens het voorbeeld van Christus. Liefde laat geen ruimte voor vrees. De volmaakte liefde drijft de vrees uit, want vrees duidt op straf en wie vreest is niet volgroeid in de liefde”.  (1 Joh 4,17-18).

Deze tekst verlicht ons onderwerp zeer. De dag des oordeels is de dag van onze dood.

Wie volmaakte liefde bereikt op het moment van zijn dood ziet God als zo barmhartig en vrijgevig, dat hij niet kan geloven in straf in het vagevuur. We hebben te maken met hetzelfde soort genade in het Sacrament van de Ziekenzalving.

St. Thomas van Aquino leert ons dat dit Sacrament als werkelijke vrucht heeft het uitwissen van de straf voor onze zonden.

Nadat zij die het sacrament van de ziekenzalving hebben ontvangen,  merken de andere aanwezigen vaak op dat de zieken een periode van toenemende vrede en vertrouwen binnengaan, samen met een grote overgave aan de Wil van God, en zelfs sereniteit en verlangen naar de hemel. Dit geldt ook voor hen die tot dan toe niet geloofden of zelfs in doodzonde leefden.

Zelfs deze mensen, zoals de grote theologen van de scholastieken zeggen – bijvoorbeeld St. Albertus de Grote of St. Bonaventura – gaan rechtstreeks naar de hemel zonder dat zij door het vagevuur hoeven te gaan. Dit toont de schitterende genade van het Sacrament van de Ziekenzalving.