De Arme Zielen helpen hun weldoeners

De Arme Zielen helpen hun weldoeners

De heilige Birgitta getuigt, zoals paus Benedictus XIII zegt, dat zij de oproep uit de diepte van het vagevuur heeft gehoord:

“Wie ons verlichting brengt in dit lijden zal beloond worden”.

Een andere keer hoorde ze duidelijk een stem roepen:

“O God, volgens uw almacht, vergeldt honderdvoudig aan hen die ons door hun voorspraak te hulp komen en ons tot de helderheid van uw Goddelijk licht verheffen”.

Dezelfde heilige meldt dat ze een Engel hoorde zeggen:

“Gezegend is hij die op aarde deze arme zielen te hulp komt met zijn gebeden, goede werken en lichamelijk lijden.