Zr. Maria Dominika Klara Moes

Zr. Maria Dominika Klara Moes

Een begenadigde ziel vertelt:

Wat de vereniging van gebed en werk voor mij bijzonder gemakkelijk maakte, waren de onderrichtingen die de Heilige Engelen mij tijdens het werk gaven over de mysteries van het leven van Jezus op aarde.

Daardoor raakte ik eraan gewend om mij tijdens de verschillende bezigheiden de werkende Verlosser in zijn kindertijd voor te stellen of een overeenkomstig mysterie uit zijn leven te overdenken.

Zo kon ik mij bijvoorbeeld in mijn vroegste jeugd, toen de Heilige Engelen mij in het huishoudelijk werk begeleidden, zo levendig het Goddelijke Kind Jezus voorstellen, hoe Hij zijn allerzuiverste moeder Maria bij eendere werken ten dienste was, en zo nauwgezet de wil van zijn Heilige Moeder op de meest nauwkeurige wijze uitvoerde en daardoor steeds met de wil van de hemelse Vader verenigd bleef.

Verder leerden de Heilige Engelen mij, hoe ik mijn werk als een gebed aan de hemelse Vader in vereniging met het werk van Zijn Zoon moet aanbieden, soms met die intentie, soms met een andere intentie. Maar altijd probeerden zij ervoor te zorgen dat ik alles deed tot meerdere glorie van God en dat egoïsme niet in mijn handelingen binnensloop.