Zalige Alexandrina Maria da Costa

Zalige Alexandrina Maria da Costa

Geboren in Balasar, Portugal, 30 maart 1904

Door een voortschrijdende verlamming getroffen in 1925, is zij gedwongen om in bed te blijven onder zeer groot lijden.

Ze neemt het besluit om een “eeuwig licht”  bij het tabernakel te zijn: iedere dag bezoekt ze in haar geest Jezus in de Eucharistie en offert zichzelf op voor de zondaars.

Jezus geeft haar dit levensprogramma: liefhebben, lijden en eerherstel.

Vanaf 1938 lijdt ze mee met de Heer in de Passio Domini: iedere vrijdag kan ze op wonderbaarlijke wijze uit bed opstaan en maakt de verschillende staties van de kruisweg zichtbaar.

In haar dagboek (1904-1955) zien we de werking van de H. Engelen in haar leven. Heel bijzonder, wanneer de priester verhinderd is, om haar de H. Communie te brengen, nemen Engelen zijn plaats in en brengen haar de Communie.

“Gisteren had ik de vreugde om mijn Jezus te mogen ontvangen. Ik had de gewoonte om OL Vrouw te vragen om veel H. Engelen te sturen, die Jezus zouden vergezellen van het tabernakel tot bij mij. Maar ook om zelf met vele H. Engelen te komen om de troon van mijn ziel voor te bereiden, om ZELF Jezus in mij te ontvangen en de dankzegging te houden.

Met mijn ogen open, zag ik voor mij een groot aantal Engelen verschijnen, die een boog vormden…..

Later verklaart Jezus zelf wat ze heeft gezien: “ IK heb je dit alles laten zien, zodat je zult weten dat je gebeden in de hemel verhoord zijn. Je hebt OL Vrouw gezien met haar Engelen, de Cherubijnen en Serafijnen met hun instrumenten. Zij kwamen om je ziel voor te bereiden. Toen dankten zij Mij, beminden en loofden Mij, net zoals in de hemel. IK ben op een troon in jouw hart.”