Troost van een Engel

Troost van een Engel

Ik bracht de nacht door met veel pijn. Het was ongeveer zeven uur, ik was alsof ik half sliep; mijn gedachten dwarrelden door mijn hoofd; ik kon er maar één vasthouden: Gij Engelen kom toch om mij te willen troosten.

Mijn ogen waren gesloten en plotseling viel ik in een diepe inkeer. Ik vouwde mijn handen en met alle kracht van mijn zwakke hart verrichtte ik een akt van berouw; ik voelde een hevige pijn vanwege mijn ontelbare zonden.

Mijn geest was geheel verzonken in de beledigingen die God werden aangedaan, toen ik een Engel dicht bij mijn bed zag. Ik schaamde me bij de gedachte in zijn aanwezigheid te zijn.

Ik herkende deze Engel als mijn Engelbewaarder; hij nam me meerdere malen in zijn armen en omhelsde me uitbundig. Tenslotte zei hij:

“Mijn dochter, wat zou de wereld veranderen als iedereen in gehoorzaamheid zou leven! Zeg me: wie was de eerste die gehoorzaamde? Je moeder, de Heilige Maagd Maria …. Zij stuurt mij naar jou. Zij wenst dat je altijd gehoorzaam bent….Jezus wil het beste voor jou, bemin Hem boven alles.”