Pater Lamy

Pater Lamy

Jean-Edward Lamy werd geboren in Pailly, Frankrijk in 1853. Vanaf dat hij een kleine jongen was
toonde hij een grote liefde voor de Eucharistie en de Maagd Maria, zozeer zelfs dat de mensen hem de bijnaam gaven van “de baby van de Heilige Rozenkrans”.

Hij werd priester en stichtte later de Congregatie van de Dienaressen van Jezus en Maria.

Hij had vaak visioenen van Jezus (vooral tijdens de H.Mis), van de Madonna, van St.Jozef en de Heilige Engelen.

Hij schreef:

“Met zo’n eenvoud en aandacht omringen de Engelen de Heilige Maagd! Het zijn er miljoenen en miljoenen: elk met een eigen verschijning, maar ze zijn allemaal erg mooi.
De Engelen noemen haar Koningin, met een zeer respectvolle toon”.

Hij had een grote bekendheid met de Engelen en soms hoorden de mensen dicht bij hem ook de stemmen van de Engelen die hem antwoordden.

Hier is de getuigenis van Graaf Biver, uit 1924, hierover: “Om 22.15 uur lag ik in bed en deed ik het licht uit. Twee of drie minuten gingen voorbij en door de twee deuren hoorde ik een geanimeerd
gesprek in de kamer van de oude priester…Hoewel toen ik pater Lamy op de drempel van zijn kamer
Goedenacht zei, had ik hem helemaal alleen gezien!

De volgende morgen, rond 5 uur toen we naar de kerk gingen, vroeg ik aan pater Lamy: “Gisteravond, nadat ik u goedenacht had gezegd nacht, hoorde ik u praten en ik hoorde ook andere stemmen… waren dat uw Engelbewaarders?” In de loop van de dag vertrouwde pater Lamy me toe…dat ik de stemmen had gehoord van de Aartsengel Sint Gabriël en die van zijn Engelbewaarder en dat ik er met niemand over mocht spreken”.

Pater Lamy had vaak bevestigd dat de Engelen hem ondersteunden en zelfs vervoerden als hij uitgeput was. Een enkel voorval wordt genoemd bij de bevestiging van de speciale bescherming die pater Lamy had van zijn Engelen.

“Ik verliet de Notre Dame des Bois – vertelt pater Lamy – de zon ging onder en het licht hinderde me. Ik liep voorover gebogen zodat de zonnestralen niet in mijn ogen zouden komen en ik kon niets zien, half blind als ik al ben. Plotseling kwam er een fietser op  me af. Ik zou onder het wiel genomen zijn, maar daar was de Aartsengel Gabriel en hij nam de fiets en schoof hem zachtjes opzij. Hij tilde de
fiets en de man op en hij zette ze op de rand van de weg in het gras. Het gewicht maakte voor de Engel niet uit. Voor hen is alles licht!”

Hier is nog een voorbeeld van de bescherming door de H. Engelen.

In 1923 passeerde pater Lamy, half blind, een bijenkorf terwijl zijn handen vol waren met bloemen voor de kapel, toen hij plotseling werd aangevallen door een groot aantal bijen.
Hij hoorde duidelijk de stem van St. Gabriel: “Steek hem niet! Steek hem niet! Onze Koningin is daar niet blij mee!” De bijen gingen meteen weg.

Hij liet deze woorden achter, geschreven over Engelen:

“Je kunt je de kracht niet voorstellen van een Aartsengel, noch die van de Heilige Maagd! Het is van groot nut om tot de Engelen te bidden”.