Onzichtbaar

Onzichtbaar

ZALIGE ANIELA SALAWA   1881-1922

Was een nederige hulp in de huishouding, met een grote liefde voor de H. Eucharistie. Ze bracht ieder vrije ogenblik door in aanbidding voor het tabernakel.

Tijdens de laatste maanden van haar leven zocht ze de hulp van haar Engelbewaarder.
In de namiddag van 15 juni 1921, wilde ze de kerk van de H. Nikolaas binnengaan. Maar de koster wilde juist sluiten gaan en vroeg haar om zo snel als mogelijk de kerk weer te verlaten.

Zij verschuilde zich in een hoek van de St. Annakapel. Toen de koster zijn ronde maakte, om te zien of er nog iemand in de kerk was, zag hij haar niet. Hij doorzocht de hele kerk, maar vond haar niet. Omdat hij dacht dat ze dan toch was weggegaan, sloot hij de kerk af.

De volgende dag hield hem deze verdwijning van Aniela nog steeds bezig en zocht opnieuw naar haar. Tenslotte ontdekte hij haar in de sacristie, waar ze voor het Allerheiligste knielde. Ze ging zo op in haar gebed, dat het leek of ze in extase was.

In gehoorzaamheid aan haar geestelijk leidsman, doet Aniela zelf verslag van dit voorval in haar dagboek. Ze had haar Engelbewaarder gevraagd en gesmeekt, om haar ONZICHTBAAR te maken, zodat ze heel de nacht in aanbidding bij het Allerheiligste kon doorbrengen. Door de voorspraak van haar Engelbewaarder willigde God haar verzoek in.