Onder Engelenvleugels (5)

Onder Engelenvleugels (5)

“Met misdaad en zonden beladen en verzadigd, stort de wereld zich in vreselijke afgronden. Alleen mystieke zielen die de mystiek van het kruis en de liefde begrijpen, kunnen het evenwicht herstellen.

De trotse en met zichzelf tevreden wereld raakt meer en meer in de war. Alleen door de eenvoud van het Evangelie en de geest van het “geestelijke kindschap” die de heilige Theresia onderwees en zuster Antonia leefde, kan ze gered worden.

Zichtbare en onzichtbare demonen vullen stad en land, gezinswoningen en scholen, fabrieken en paleizen. Alleen de Engelen van God, onbekend en vergeten, kunnen hen verslaan.

  • Zuster Antonia lijkt een drievoudige taak te hebben:
  • ons aan te moedigen de mystieke paden zonder angst te betreden, want alleen daarop leren we God werkelijk kennen en genieten;
  • ons de eenvoud van het geloof te leren en tenslotte ervoor te zorgen dat de beschermengel meer bemind wordt”.

Dit is een tekst bij het voorwoord van de Braziliaanse uitgave door de Bisschop van Bonfin,in 1948! Het lijkt voor onze tijd gegeven.