Onder Engelenvleugels (2)

Onder Engelenvleugels (2)

De jezuïetenpriester Johannes Baptist Reus, een eerbiedwaardige en mystiek begaafde dienaar van God, afkomstig uit het aartsbisdom Bamberg (Beieren), die vele jaren in São Leopoldo woonde  en in 1947 in de geur van heiligheid is overleden, bevestigde het mystieke en heilige leven van zuster Maria Antonia (Cecy Cony).

Zo beschrijft hij het in de presentatie van het boek Devo Narrar Minha Vida (Ik moet mijn leven vertellen):

Uit gehoorzaamheid, schreef ze de herinneringen van haar leven, zonder nadenken, met een zekere weerzin, en vroeg Onze-Lieve-Heer om bijzondere hulp. Zodra ze een van de zes schriften waaruit het manuscript was samengesteld had voltooid, overhandigde ze het onmiddellijk aan de oversten en stelde ze er geen vragen meer over.

Zij stierf voordat zij haar autobiografie, die slechts de eerste 21 jaar van haar leven bestrijkt, afsloot en ze kon verschijnen voor het Aangezicht van de Heer met de verblindende schoonheid van de doop onschuld.

Het boekje wil ik graag in het Nederlands uitgeven, omdat het een pure illustratie is, van hoe de Engelbewaarder zijn beschermeling wil vormen en opvoeden, en tot offers brengen uit liefde tot Jezus.