Omgang met de Engelen

Omgang met de Engelen

De Heilige Josemaria geloofde, dat in zijn roeping en in het tot stand komen van het Opus Dei de Engelbewaarder een bijzondere rol speelde. Daarom vereerde hij hem sinds het Engelbewaarderfeest 1928 heel bijzonder en zei vaak:

“De omgang met de Heilige Engelen en hun verering zijn van ons apostolaat niet weg te denken. Zij zijn een duidelijk teken van de bovennatuurlijke zending van het Opus Dei”.

Hij was ervan overtuigd dat iedere mens een Engel aan zijn zijde had en hij wende zich tot zijn hemelse vriend in alle situaties van zijn leven, in geestelijke of materiële zaken. Hij bekende:

“Door de jaren heen heb ik tot in de kleinste zaken altijd de trouwe, onmiddellijke hulp van de Engelbewaarder ervaren”.

“De Heilige Engelbewaarder begeleidt ons voortdurend.. Vergeet dus ook nooit jouw Engel! En deze machtige hemelse vorst zal ook jou nooit vergeten!”

“Maak er een gewoonte van om de Heilige Engelbewaarder van te voren al te danken… Op die manier verplicht je hem nog meer om je bij te staan!”