“Ik zag twee Engelen aan mijn zijde”

“Ik zag twee Engelen aan mijn zijde”

Pater Johannes Reus werd in Duitsland in 1868 geboren. Nadat hij bij de Jezuïeten was ingetreden, werd hij priester gewijd en naar Brazilië gezonden. Hij was een grote mysticus. Ontelbare wonderen gebeurden reeds tijdens zijn leven. Hij stierf in 1947 en werd in 2003 zalig gesproken.

Pater Reus had vaak visioenen van Engelen. In zijn geestelijk dagboek is zeer vaak opgetekend dat de Engelen zich met hem verenigden tijdens het gebed.

Tijdens de H. Mis, als het Gloria gebeden werd, zag hij niet alleen hoe de Engelen samen met hem de lofprijzing baden, maar ook hoe zijn eigen woorden als vurige vlammen naar de hemel opstegen.

Op 10 febr. 1940 schreef hij: “Ik zag twee engelen aan mijn zijde, die met mij de Heiland in mijn hart aanbaden. Het waren Serafijnen geloof ik. Dit wil zeker betekenen dat de Heilige Engelen, als wij ze uitnodigen, zoals ik steeds doe, met ons de goddelijke Verlosser aanbidden en hun liefdevlam met de onze verenigen.

Altijd als Engelen de gebeden opdragen van de zielen, die aan hen zijn toevertrouwd, dienen zij aan het altaar met zulk een vreugde en ijver dat als gevolg stromen van genade vanuit het Hart van Jezus naar de kerk vloeien.

Hoe rein moet een priester zijn, die een waardigheid gegeven is verheven boven de Engelen! Omdat door de liefde van het Heilig Hart van Jezus, die niemand in staat is te begrijpen, de priester aangewezen is om onze Heer op het altaar af te roepen!”