“Ik wil zo graag mijn Engelbewaarder zien”

“Ik wil zo graag mijn Engelbewaarder zien”

De weduwe Catherine Simon, die voor de H. Lidwina zorgde, was zich bewust van haar mystieke gaven. Zij vertrouwde Lidwina haar grote wens toe, dat ze toch haar eigen Engelbewaarder zou mogen zien.

De Heilige zei haar dat ze moest neerknielen en sprak: “Hier is de Engel die je zo graag zou willen zien.”

Een van de biografen van Lidwina, H.K. Huysmans, beschrijft in groot detail deze gebeurtenis:

“Een Engel verscheen in de kamer van de Heilige als een stralende jongeman. Zijn gewaad leek geweven van witte vlammen. De vrouw was niet in staat om ook maar met een enkel woord haar vreugde te uiten. De H. Lidwina vroeg aan de Engel: ‘Mijn broeder, wil je mijn zuster toestaan om al is het maar voor een ogenblik, de glorie van je ogen te aanschouwen?” De Engel stemde toe en keek de vrouw aan die zo geschrokken was door dit visioen, dat ze enkele dagen lang niet in staat was om te slapen of te eten, vanwege de emotionele opwinding.

De Heilige zei vaak tegen haar vrienden: “Ik ken geen enkele kwelling of ongemak dat een enkele blik van mijn Engel niet zou kunnen verdrijven; zijn blik werkt als de stralen van de zon die ’s morgens iedere duisternis verdrijft.

Regelmatig hoorde de heilige hemelse muziek samen met de stemmen van de Engelen .