Heilig worden, ja, maar hoe?

Heilig worden, ja, maar hoe?

“In de eerste plaats wil God dat gij u heiligt!”  1 Tess 4,3

Het christendom was van af het begin een geweldige uitdaging. In de eerste eeuwen leefden bijna alle christenen midden onder heidenen en toch waren ze geroepen tot heiligheid. Het herinnert een beetje aan onze moderne tijd,nietwaar?

Hoe moet je tot heiligheid komen, als je van werelds gezinde mensen omgeven bent, als je voortdurend tot zonde uitgenodigd wordt, als je niet weet wat Gods wil is in je concrete, onverwachte situaties die je nog niet eerder hebt ervaren?

Op 2 oktober 1928, het feest van de H. Engelbewaarders, ging de jonge priester Josemaria Escriva, tijdens een retraite terug naar zijn kamer. Juist op het moment, toen de klokken begonnen te luiden van de Kerk “Maria van de Engelen” zag hij in een verlichting heel het Werk, dat God van hem verwachtte:

Mensen van iedere nationaliteit en ras, iedere leeftijd en opleiding moeten God zoeken in hun dagelijks leven, in hun werk, hun gezin, hun vriendschappen en vrije tijds bestedingen. Ze moeten God zoeken en vinden, om Hem te beminnen, totdat zij heilig worden, heilige bakkers, heilige schoenmakers, of koopmannen, mensen zoals jij en ik. Dat was het begin van het Opus Dei.