Haar heilige zoon

Haar heilige zoon

In een visioen verschijnt de heilige overleden zoon Evangelista aan zijn moeder, de heilige Francisca Romana, en belooft haar een Aartsengel als metgezel:

“Wij hebben in het Paradijs geen andere bezigheid dan de ondoorgrondelijkheid van de goddelijke goedheid, schoonheid en majesteit te aanschouwen en deze te vieren met een enthousiaste vreugde die niemand kan beschrijven. Verenigd in God kennen we geen lijden meer en genieten we een vrede en geluk dat eeuwig en volmaakt is. Wij willen en verlangen niets anders dan wat de Almachtige wil, die zelf onze gelukzaligheid is.

Er zijn negen koren in de hemel, het ene hoger dan het andere, en waarvan de hoogste de goddelijke geheimen onthullen aan de lagere. En aangezien u wilt weten waar ik ben, o mijn Moeder, weet dat de goedheid van de Heer mij een plaats heeft toegewezen in het tweede koor van de eerste orde van de Aartsengelen. Ik ben bij jouw begeleider.

Degene die je hier ziet is mooier dan ik, want zijn rang is hoger dan de mijne. Deze hemelse geest is je gezonden door de Goddelijke Majesteit om je te troosten op je aardse pelgrimstocht. Je zult hem dag en nacht aan je zijde zien, hij zal je bijstaan in alles….”

Na ongeveer een uur bij zijn moeder te hebben doorgebracht, verliet Evangelista haar om terug te keren naar het Paradijs, haar de Aartsengel achterlatend waarmee hij als begeleider was gekomen.