Geen bodyguard

Geen bodyguard

Als iemand bijv. bij een ernstig ongeluk op straat, zonder noemenswaardig letsel er van af komt, wordt er vaak gereageerd met: “Nou, die had een goede Engelbe-waarder!” In hoeverre men hier dan een duidelijk beeld bij heeft, is nog de vraag. Want de Engelbewaarder is geen soort van ‘ bodyguard’ of een ‘amulet’  zodat me nu niets meer kan gebeuren…

Het is wel een zijn taken om ons lichaam te beschermen, in zover het overeenkomt met Gods wil.

Dit weten wij uit het leven van de heiligen, zoals bijv. Pater Pio. Deze beschrijft in een van zijn brieven aan zijn biechtvader, hoe zeer hij door de duivels werd geslagen, zo erg, dat hij soms dacht dat hij zou sterven.

Bij een van deze aframmelingen, riep hij om zijn H. Engelbewaarder. Deze kwam even later en bleef in zijn buurt, terwijl hij met zijn engelachtige stem hymnen zong ter ere van de Goddelijke majesteit.

Men moet zich dit voorstellen: Pater Pio ligt op de grond, gruwelijk in elkaar geslagen door de boze geesten, vol blauwe plekken, terwijl zijn hemelse beschermer lofliederen zingt, in plaats van de duivels te verdrijven! Pater Pio is dan ook boos en klaagt bitter dat hij hem niet te hulp is gekomen.

Maar zijn Engel antwoordt hem: “Dank Jezus, omdat Hij je behandelt als iemand, die uitverkoren is, om Hem heel dicht van nabij te volgen op de steile weg naar Golgotha! Met diepe innerlijke vreugde en ontroering zie ik hoe Jezus met jou omgaat. Jezus staat de duivel toe, dat hij je zo vaak aanvalt, omdat Hij wil dat je steeds meer op Hem gaat lijken, in de angsten van de Hof van Olijven en aan het Kruis. Ik wens me in heilige liefde toch zozeer dat je vooruitgang maakt, en daarom verheug ik mij, als ik je in deze toestand zie. Als je krachten niet toereikend zijn, wees niet bedroefd. Want ik ben je zeer nabij.”

We zien uit dit voorbeeld hoe God, in Zijn oneindige wijsheid, het soms ook toelaat, dat ons iets overkomt, om er een grotere genade voor ons aan te verbinden, en groei in ons
g e e s t e l i j k  leven. Want dat heeft oneindig meer waarde.