Gebed tot de Engelbewaarder

Gebed tot de Engelbewaarder

Een gebed van de Kleine H. Theresia tot haar Engelbewaarder, die ze zeer vereerde:

Glorieuze Bewaker van mijn ziel, U die schittert in Gods mooie hemel…

Als een zoete en zuivere vlam dichtbij de troon van de Eeuwige,

U komt voor mij naar de aarde, en verlicht me met je pracht en praal,

stralende Engel, u wordt mijn broer, mijn vriend, mijn trooster! ……

Mijn grote zwakheid kennende, leidt U mij bij de hand,

En ik zie dat u teder de steen van mijn pad verwijdert.

Uw lieve stem nodigt me altijd uit om alleen naar de hemel te kijken.

Hoe meer u me nederig en klein ziet, hoe meer uw gezicht straalt.

O, gij! Die sneller door de ruimte beweegt dan de bliksem,

Ik smeek u, vlieg in mijn plaats dicht bij degenen die mij dierbaar zijn.

Met uw vleugel droog hun tranen. Zing hoe goed Jezus is.

Zing dat lijden zijn charmes heeft, en fluister zachtjes mijn naam……

Tijdens mijn korte leven wil ik mijn medezondaren redden.

O stralende  Engel van het vaderland, Geef me heilige vurigheid.

Ik heb niets anders dan mijn offers en mijn strenge armoede.

Bied ze met uw hemelse genoegens aan de Drie-eenheid aan.

Voor u het Koninkrijk en de Glorie, de Rijkdommen van de Koning der Koningen.

Voor mij is de ciborie met de nederige Hostie. Voor mij is de schat van het kruis.

Met het kruis, met de Hostie, met uw hemelse hulp,

wacht ik in vrede op het andere leven, de vreugde die eeuwig zal duren.