En wij?

En wij?

Wij hebben toch allen onze Engelbewaarder, en iedere Engel, zoals de Engel van de H. Gemma, is er zeer in geïnteresseerd dat Jezus tevreden met ons is.

Maar als God ons zo’n rechtstreekse omgang met de Engelbewaarder niet schenkt, hoe leidt de Engel ons dan?

Allereerst moeten we de Engelbewaarder om hulp en leiding vragen. Hij dringt zich nooit op, hij respecteert onze vrijheid en wacht.

Dan moeten we op onze gedachten letten en niet wachten tot we “er zin in hebben” of tot er iets bijzonders gebeurt.

En tenslotte moeten wij altijd gehoorzaam zijn aan hen die door God over ons zijn aangesteld.

De Engel zei tot de H. Gemma: “Gehoorzaam uw biechtvader in alles… Bedenk dat je met elke overtreding van de gehoorzaamheid een zonde begaat… Vergeet niet, dat er geen kortere en veiliger weg is dan die van de gehoorzaamheid”.