Een Seraf brengt de H. Communie

Een Seraf brengt de H. Communie

Uit het dagboek van Zr. Faustina:

“’s Morgens hield ik mijn meditatie en bereidde mij op de Heilige Communie voor alhoewel ik de Heer Jezus niet zou ontvangen. Toen mijn liefde en verlangen een hoge graad bereikt hadden, zag ik een seraf naast mijn bed die mij de Heilige Communie gaf en deze woorden sprak: “Aanschouw de Heer van de Engelen”. Toen ik de Heer ontving, verdronk mijn geest zich in Gods liefde en verwondering. Dit herhaalde zich 13 dagen lang, alhoewel ik er nooit zeker van was of hij mij de volgende dag de Heilige Communie zou brengen.

De seraf was omgeven door een groot licht. De goddelijkheid en de liefde van God werden door hem weerspiegeld. Hij droeg een gouden gewaad en daarover een doorzichtige superplie en een doorzichtige stool. De kelk was van kristal en bedekt met een doorzichtig kelkkleedje. Zo spoedig als hij mij de Heer gegeven had, verdween hij.

Toen er op een keer kort voor de Heilige communie een twijfel in mij opkwam, stond de seraf met de Heer Jezus opnieuw voor mij. Ik vroeg het de Heer Jezus en omdat ik geen antwoord kreeg, zei ik tot de seraf: “Zou u misschien mijn biecht kunnen horen?” Hij antwoordde mij: “Geen enkele geest in de hemel heeft die macht”. Op dat moment rustte de Heilige Hostie op mijn lippen.