Een mens in de koren van de Serafijnen!

Een mens in de koren van de Serafijnen!

Er zijn kerkvaders, die menen, dat na de val van de Engelen, vele tronen in de hemel leeg staan; en dat deze door de mensen ingenomen worden. De Kerk heeft hierover nooit een uitspraak gedaan, maar het is een mooie gedachte, die ook aangeeft hoezeer Engelen en mensen een eenheid vormen. Het leven van de Heiligen geeft ons ook aanwijzingen hiertoe. Bijv. de

DE HEILIGE LOUIS BERTRAND

Werd geboren in Valencia in 1526. Met 19 jaar trad hij in bij de Dominicanen. In 1562 besloot hij om als missionaris naar Midden Amerika te gaan, waar hij grote wonderen verrichtte, wat de bekering van vele Indianen als gevolg had. In zeven jaar tijd bekeerde hij 150.000 van hen!

Hij veroordeelde de mishandelingen door de Spaanse veroveraars en maakte zich hierdoor natuurlijk vijanden. Een van hen probeerde hem te vermoorden met een kogel, maar zijn geweer veranderde in een kruisbeeld!

In 1569 keerde hij terug naar Valencia, waar hij novicemeester werd en daarna prior.

Hij stierf op 9 oktober 1581, met de woorden: “Heer, op deze aarde brandt, op deze aarde snijdt, op deze aarde heb geen medelijden met mij, als u maar genade hebt met mij voor heel de eeuwigheid!” Hij werd in 1671 heilig verklaard en uitgeroepen tot patroon van Colombia.

Op de dag van zijn begrafenis raakte de Zalige Pierre Nicolas, een franciscaanse priester, in extase. Tijdens deze verrukking was hij in staat om de glorie te aanschouwen die de H. Louis ten deel viel in de hemel.

Zijn verdiensten en zijn bijzondere deugden hadden hem tot de koor van de Serafijnen verheven! De Zalige Pierre zei, dat toen de H. Louis de hemel binnenging, hij eerst bij de koren van de Engelen aankwam. Deze begroetten hem en prezen hem en zeiden: “Ga hoger op! Ga hoger op!”  De Aartsengelen verwelkomden hem ook met grote vreugde, maar net als de Engelen nodigden ze hem om hoger te stijgen door de koren der Engelen. Dit gebeurde in ieder ander koor van de hemelse hiërarchie, totdat zijn ziel eindelijk het koor van de Serafijnen bereikte. Terwijl deze hemelse geesten de Heer dankten en loofden, leidden ze hem naar de troon, die voor hem bereid was onder de Serafijnen!