Een gids naar de heiligheid

Een gids naar de heiligheid

“Hoe goed is Jezus. Als hij mij verlaat, laat hij de Engelbewaarder achter die mij bijstaat met onvermoeibare liefde, waakzaamheid en geduld”.

Met deze woorden betuigde de H. Gemma Galgani haar dankbaarheid aan God en haar Heilige Engel.

Haar Engelbewaarder verzekerde haar eens: “Ik zal je veilige gids en onafscheidelijke metgezel zijn.

Vele kleine stappen leiden naar heiligheid. In dat proces is de ziel vaak alleen met haar hemelse metgezel. Hij is dus de beste raadgever en helper.

“De laatste tijd berispte hij me drie of vier keer per dag”.

“Van tijd tot tijd herhaalde hij tegen mij, “Ik schaam me voor jou!”
Maar toen keek hij haar weer “liefdevol” aan.

Op een keer vroeg de Engel haar: “Waarom maak je Jezus bedroefd door niet dagelijks over zijn lijden te mediteren?

Een andere keer dicteerde de Engel haar: “Mijn dochter,

  • Bedenk dat wie Jezus echt liefheeft, weinig spreekt en alles verdraagt.
  • Ik raad je aan, op verzoek van Jezus, nooit je mening te zeggen als men je er niet om vraagt; ook niet om aan je mening vast te houden, maar om toe te geven.
  • Als je een fout maakt, beschuldig jezelf dan onmiddellijk en wacht niet tot iemand anders het doet.
  • Waak over je ogen, en denk eraan, dat een zuivere blik de heerlijkheid van de hemel zal zien.